تغییر دادن اخبار بارسلونا بارسلونا تیراندازی

تغییر دادن: اخبار بارسلونا بارسلونا تیراندازی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار بین الملل خودکشی یکی از پسران فیدل کاسترو

به گزارش مهر، خبرها حاکی است که یکی از پسران «فیدل کاسترو» رهبر سابق کوبا خودکشی کرده است.

خودکشی یکی از پسران فیدل کاسترو

خودکشی یکی از پسران فیدل کاسترو

عبارات مهم : خودکشی

رسانه های کوبا اعلام کردند یکی از پسران رهبر سابق این کشور خودکشی کرده است.

به گزارش مهر، خبرها حاکی است که یکی از پسران «فیدل کاسترو» رهبر سابق کوبا خودکشی کرده است.

خودکشی یکی از پسران فیدل کاسترو

بر این اساس خبرگزاری فرانسه به نقل از مطبوعات رسمی کوبا از خودکشی پسر بزرگتر رهبر سابق این کشور خبر داد.

واژه های کلیدی: خودکشی | فرانسه | رسانه ها | مطبوعات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs